شهروند گرامی ، جهت استفاده از امکانات بیشتر سامانه خدمات اینترنتی سیستم یکپارچه شهرسازی باید برنامه Silverlight بر روی سیستم شما نصب باشد.